gestão de património

Managementul Proprietatii

De gestionare a patrimoniului poate fi definit în mai scurtă de gestionare integrată a unui set de proprietăţi de o entitate în care toate acţiunile întreprinse de către managerul activelor scopul de a maximiza beneficiul proprietarului.

Managementul Proprietatii

Managementul Proprietatii se poate defini pe scurt ca fiind gestionarea inclusă într-un ansamblu de proprietăţi ce au aceeaşi identitate, în care toate acţiunile întreprinse de către gestionarul patrimoniului au drept obiectiv maximizarea beneficiului de către proprietar.

În cadrul Managementului Proprietatii, TERRAVAL prestează servicii de:

Asistenţă imobiliară
Serviciul de asistenţă imobiliară detectează, caracterizează şi normalizează toate situaţiile legate de patrimoniile imobiliare. Sunt relevante mai ales următoarele informaţii:
 1. Situaţia Legală (dreptul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, etc);
 2. Starea Fizică (conservarea, modul de ocupare);
 3. Situaţia Fiscală(taxe, impozite).
Proiecte de Rentabilizare a Bunurilor Imobiliare
Rezultatul consultantei imobiliare permite strângerea unui set de informaţii fundamentale pentru stabilirea unei game de opţiuni care permite valorizarea patrimoniului imobiliar ce urmează să fie administrat.
Corporate Services
Acesta este un serviciu care se adresează cu precădere fondurilor de investitii şi companiilor mari , asigurand consilierea acestor clienţi în legătură cu toate întrebările referitoare la patrimoniul lor imobiliar, începând cu evaluări imobiliare, studii strategice pentru poziţionarea produselor pe piaţa imobiliară şi ajungând până la implementarea Planurilor de Rentabilizare a Patrimoniului.
 • Evaluarea Imobiliară

  TERRAVAL este una dintre companiile-cheie în cadrul pieţei interne în cadrul zonei de evaluare de proprietate folosind metodologiile de evaluare recomandate la nivel internaţional.

  Detaliu
 • Expropriere

  Creşterea în ultimele două decenii, construcţia unor lucrări mari de utilitate publică cum ar fi drumuri, autostrăzi şi barajele, promovată o nevoie crescută de expropriere.

  Detaliu
 • Consultanţă Strategică

  TERRAVAL oferă o suită integrată de servicii de consultanta strategica.

  Detaliu